Grading

- Door: -

Het retour ontvangen van online gekochte producten is een wettelijke verplichting binnen bepaalde termijnen. Veel online retailers hebben de voorwaarden voor retourneren nog veel soepeler gemaakt dan de wettelijke voorschriften. Maar al die retourgoederen zorgen ook voor een zware druk op veel processen binnen de online verkoop en logistiek. Zo moet gecontroleerd worden of de retouren binnen de gestelde termijn terug gestuurd zijn, of het ook daadwerkelijk het door de klant aangekochte product is, wat de kwaliteit nog is en wat de waarde nog is. Aan de hand van die waardering, kunt u bepalen of het product opnieuw verkocht kan worden, waar het opnieuw verkocht kan worden en voor welke prijs. Het is ook zeer goed mogelijk dat u door uitvoering van een bepaalde activiteit de waarde van het retourgoed weer omhoog kunt brengen. En dat levert dan weer een hogere prijs op voor het retourgoed. Het is dus belangrijk om het retourproces goed onder de knie te hebben. neacon heeft grading software ontwikkeld waarmee u uw hele retourproces kunt ondervangen. Daarnaast heeft neacon ook een returnsportal ontwikkeld, zodat u ook grip hebt op de goederen die retour gaan komen.